UVM

I foråret 2015 blev der på Hjemly foretaget en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever med henblik på trivsel. Skolen anvendte DCUM spørgeværktøj ”Termometeret”.

På grund af tekniske problemer blev resultatet af undersøgelsen ikke hentet hjem inden termometeret blev nedlagt i efteråret 2015.

Det har ikke senere været muligt af få adgang, så undersøgelsen og evalueringen kunne skrives ind.

Der er planlagt en ny undersøgelse i løbet af efteråret 2017.