Trivselspolitik

Sådan behandler vi hinanden:

”Træd varsomt – her bliver mennesker til” Grundtvig

 

Trivselspolitik:

Skolens tilgang og vision om trivsel for alle på Hjemly Friskole – afsættet er vores værdigrundlag.

 

Respekt og ansvar:

 

 • På Hjemly udviser vi respekt og ansvar for skolen og hinanden – i tanke og handling.
 • Respekt og ansvar udvikles gennem det – at vi tillægger os selv og hinanden betydning og værdi, og er grundlaget for alle relationer.
 • Respekt og ansvar er forudsætningen for at skabe et godt og positivt læringsmiljø.
 • Rammerne for udvikling og læring er et fælles ansvar for skolen og hjemmet.
 • Viljen til at vælge den konstruktive dialog mellem skole/forældre og forældre/forældre er et grundvilkår. Man er lyttende og løsningsorienteret i sin tilgang.
 • Ved. Evt. tvivlsager og konflikter skaves der direkte kontakt og dialog mellem de involverede.
 • Vi forventer, at dialogen er positiv.
 • Der er let og tryg adgang til dialog via vores kommunikationsplatform, sms, telefon og møde.

 

Læring og dannelse:

 • Læring og udvikling er en dannelsesproces, hvor den personlige/sociale udvikling er en uadskillelig del af den faglige udvikling.
 • Læring og udvikling forudsætter tryghed hos den enkelte og trivsel i fællesskabet.
 • Læring opstår, når rammerne gør, at den enkelte får mulighed for at lære,
 • Vi ønsker et læringsmiljø, som bringer det bedste frem i eleverne og som understøtter og udfordrer dem.
 • Sund mad, motion og en god, lang nattesøvn fremmer læring og konstruktiv udvikling.
 • Vi sætter fokus på succeshistorierne, og vi ledsager eleverne i deres udvikling og læring, så de har et solidt grundlag til at fortsætte deres videre læring og udvikling.
 • Alle er ambitiøse omkring trivsel og faglighed. Lærerne underviser i det de brænder for.
 • Gennemskuelighed og variation i undervisningsmiljøet via en tydelig dagsorden og variation i hverdagen.
 • Ved at udfordre barnet og den unge lige der, hvor det er nået til i sin udvikling, skaber vi størst mulighed for læring og succes.

 

Fællesskaber og relationer:

 • Som menneske indgår vi alle i forskellige fællesskaber og i skolen er det for eleven et årelangt fællesskab. Vores relationer har stor betydning for vores udvikling og trivsel.
 • Skolen skal gennem læring styrke elevernes positive relationer, samt fremme elevernes aktive deltagelse i skolens fællesskaber.
 • De gode oplevelser i fællesskabet fremmer trivsel og sammenhold.
 • Skole og hjem spiller aktivt med i at skabe gode relationer i klassen. Som forældre tilstræber man at være proaktiv omkring f.eks legeaftaler og at være deltagende i skolens arrangementer.
 • Det er af stor betydning at afstemme forventninger mellem skole og hjem, mellem voksen og barn samt mellem lærer og elev.
 • Konflikter gennem tilværelsen er uundgåelige. Strategier til at håndtere konflikter konstruktivt, er en grundlæggende del af trivselsarbejdet.
 • Skolen inviterer til forældremøder, forældresamtaler og trivselsmøder.
 • Vores udgangspunkt er, at alle gør sig umage, og at vi skal lære at være konstruktive og anerkendende i opgave- og problemløsninger.

 

Anerkendelse og værdighed:

 • Rammerne for skolelivet på Hjemly Friskole hviler på anerkendelsen af den enkelte elev som en værdifuld del af fællesskabet.
 • Skole/hjem-samarbejdet hviler på gensidig anerkendelse af de roller vi har i forhold til elevens læring.
 • Vi er opmærksomme på sproget på skolen og er bevidste om sprogets betydning.
 • Vi bestræber os på at tænke og tale positivt og anerkendende om hinanden – både i skole og hjem.
 • Vi ser efter det bedste i hinanden og lytter ind til hinanden, børn og voksne. Vi har plads til forskelligheder.
 • Hver eneste forældrehenvendelse er af betydning, og det er helt nødvendigt, at forældrene bidrager med deres synsvinkel.
 • Vi bestræber os på at gå forrest i hverdagen i anerkendende dialog og sprog.