Skolepenge Hjemly Friskole skoleåret 2019/2020

Pr. 1. august 2019

Skolepenge opkræves over 11 rater fra august til juni.

1. barn: 1350,00 (2300,00 kr. 0.-2. kl.)

2. barn: 675,00 kr.

3. barn: gratis

Har man flere børn, der går på friskolen, betales der ikke skolepenge for de efterfølgende børn.

I indskolingen, - bh. kl., 1. og 2. klasse, - er pædagogerne en integreret del af skoledagen fra 8.00-15.00. Derfor er skolepengene 875 kr. højere i de mindste klasser. Det giver en stor tryghed i hverdagen, at det er de samme pædagoger børnene møder i skolen og SFOén.

I skolepengene indgår lejrskoletur og skolekreds.

Der er ekstrabetaling til overbygningens lejrskole, både når den foregår her i landet, og de år vi tager på lejrskole til udlandet.

 

Når første rate af skolepengene er betalt er kontingentet til skolekredsen betalt.