Broen mellem skoleliv og sfo-liv

På Hjemly Friskole har vi kombineret skole og SFO fra. Kl. 08.20-15.00. Vi ønsker, at eleverne skal opleve en sammenhæng mellem sfo-delen og skoledelen. At de uproblematisk kan bevæge sig fra den ene sammenhæng til den anden – og begge steder møde voksne, der kender dem godt. Voksne, der samarbejder om at skabe den bedst mulige trivsel for hvert enkelt barn.

Pædagogerne er med i skoletiden: i morgentimer, på kraftværksdage og som skolepædagoger. Herudover deltager er der et ugentligt team-møde mellem klasselærere og pædagoger.

Der er tilbud om morgenpasning i vores SFO, hvor barnet kan være i trygge rammer inden skoledagen starter kl. 08.00, hvor der er modtagetid, som betyder, at klasselæreren er til stede og tager imod barnet.

Når skoledagen er slut kl. 15.00, er der mulighed for tilvalg af SFO eftermiddagsmodul mandag-torsdag fra kl. 15.00-16.45, og fredag fra kl. 15.00-16.00

SFO-takster:
Skole SFO alle i 0. – 2. klasse - 875,- kr.
Tillægsmodul: Morgen eller eftermiddag: - 220,- kr.
3. klasse: Eftermiddag - 440,- kr.
Tillægsmodul : Morgen - 220,- kr.

Ønsker man feriepasning opkræves dette særskilt.