Sådan begyndte det...

1882    Anne Illum kommer hjem fra højskole og bygger et børnehjem – ”Hjemly”.

1887    Forsamlingshuset bygges for ”at tilvejebringe et passende lokale til afholdelse af foredrag….”

1889    I kredsen omkring børnehjemmet opstår tanken om en friskole. N.K.H. Brøndsted bliver Hjemly Friskoles første lærer og er 2 år efter gift med Marie.

1906    Aleksander Højlund begynder efterskolen i en ny bygning. Nu er det Hjemly Fri- og efterskole.