Kontakt

Fælles kontor - telefon: 62641024
Direkte til friskolens lærerværelse - telefon: 62172636
Friskoleleder Anne Tingager - telefon: 20166570 - anne@tingager.org
Friskolens formand, Charlotte Schroll - telefon: 62641027 - coho.schroll@gmail.com

Navn *
Navn