Sådan er vores skole

Hver dag starter for alle vores elever og medarbejdere med morgensang og fadervor. Her synger vi 2 sange, og vi veksler mellem sange og salmer.

Herefter er der meddelelser, hvor børn, klasser og lærere får ordet for korte meddelelser. Børnene fortæller, når der er fødselsdage i familien eller hvis noget er blevet væk for dem på skolen.

Klasserne fortæller i kor, når der sker noget særligt for dem netop denne dag, og lærerne giver praktiske beskeder til skoledagen.

Morgensangen er et godt billede på, at børnene er i et trygt fællesskab, når de lige fra børnehaveklassen tør tage ordet foran 215 mennesker.

Sangene vi synger til morgensang er valgt af klasserne, og der er ofte også et ugentligt indslag til morgensang fra den klasse, der har valgt sangene.

En gang om måneden har vi "Åben morgensang", hvor forældrekredsen og sognet er inviteret med.

Her varer det en hel lektion, og i første del er der et indslag med sang og musik, fortælling, et filosofiemne eller lignende.

Hver dag er der forældre, der deltager i morgensangen, for at få sangen, musikken og fællesskabet med som en god og givende start på dagen!

Efter morgensang er der undervisning afbrudt af pauser, hvor eleverne er ude både for at få frisk luft, lege og danne relationer. Vi har pauser af 30 min varighed

Hverdagen er præget af undervisning, samvær og andre forskellige aktiviteter. Vekslende uger med både den daglige rytme og krydret med andre oplevelser.

Vores kerneopgave er at skabe et trygt læringsmiljø som ramme for elevens sociale og faglige dannelse ved hjælp af et stærkt, varmt og forpligtende fællesskab, hvor eleven føler sig set og mødt med ro, nærvær og anerkendelse.

I en hverdag båret af glæde og kreativitet, har vi fokus på elevens udvikling i et læringsmiljø, hvor vi særligt gennem faglighed, musik og idræt medvirker til at udvikle eleven til at være robust, rummelig, engageret og livsduelig.

Sang og musik har hver dag en fremtrædende rolle.

Flere timers idræt, leg og bevægelse styrker dagligt børnenes motoriske og fysiske udvikling.

Forskellige læringstilgange er i fokus i den daglige undervisning.

Også kreativt ønsker vi at styrke børnenes evner, så de på forskellige måder kan udtrykke sig. 

untitled-23.jpg