faglighed, musik og idræt

På Hjemly Friskole møder vi ethvert barn med anerkendelse, ro og nærvær. Vi mener, at TRIVSEL er grundlaget for al læring. Vi har fokus på  stærk faglighed, idræt og musik.

 

Balance:
Vi skal finde balance og sammenhæng mellem skole og samfund, mellem individ og fællesskab, mellem leg og læring, mellem krop, tanke og følelse.

 

Bevægelse:
Vi skal bevæges både psykisk og fysisk hver eneste skoledag. Når vores krop trives, lærer vi bedst. Når vi bevæges, åbner vi os for hinanden og verden omkring os, og tør søge nye sammenhænge.

 

Skæve vinkler:
Vi skal se livet og fagene for nye og gerne skæve vinkler. Vi skal udfordres og måske skubbes til at vende tingene på hovedet og afprøve nye veje. Gennem nysgerrighed og undren skal vi turde udfordre verden omkring os.

 

Faglighed:
”Det lærende menneske”

Fordybelse:

 • faste lærerteams
 • tværfaglige fordybelsesdage
 • 4 linjer i udskolingen: Idræt, musik, science, håndværk/design

 

Sammenhæng:

 • en skoledag opdelt i fagblokke
 • tværfaglighed

 

Engagement:

 • udgangspunkt i det enkelte barn behov
 • læring på mange måder
 • emneuger og lejrskoler

 

Mening:

 • projektarbejde- fra undregrupper i indskolingen til projektopgave i udskolingen

 

Ansvar:

-      fokus på den enkelte elevs personlige mål

-      fokus på de sociale sammenhænge

-      vi udvikler os i fællesskab

 

Folkeskolens afgangsprøve FP9

Filosofi

Forklar mig – og jeg glemmer. Vis mig – og jeg husker. Lad mig gøre det – og jeg forstår!

Idræt:

”Det legende menneske”

 • mange idrætstimer
 • idrætsteori – leg, udfordring og fællesskab. Tema-idræt.
 • Linjefag i 7.- 9. klasse
 • Idrætsdage
 • Stævner
 • Svømning
 • Bevægelsesbånd
 • Foreningsliv i skolen
 • Motorisk screening og træning
 • Bevægelsesglæde
 • 3 haller
 • kunststofsbane
 • Egen skov

 

"Liv uden bevægelse kan være godt for Gule-rødder og Kaal-hoveder som ikke er bedre vant…… Grundtvig"

 

Musik

”Det musiske menneske”

 • morgensang hver dag
 • sang, dans og rytmik
 • masser af sammenspil
 • åbn scene
 • musikteori
 • linjefag i musik i 7. – 9. klasse
 • 3 timers musik hver uge fra 0. – 6. Klasse
 • 2 skolekor
 • skolens eget band
 • MGP-show
 • Baby-bongo
 • Skolens musikhus
 • FMK musikskole-undervisning

 

”Hvor ord svigter, taler musikken” H. C. Andersen