Bestyrelsen

Hjemly Fri- og Idrætsefterskole - bestyrelsen 2016-17

Formand: Charlotte Schroll

Næstformand: Rene Gunvig

Best. medlem: Klaus Ellegaard

Best. medlem: Betina Strømbeck Morsing

Best. medlem:Peter Storkholm

Best. medlem: Thomas Gjesing

Best. medlem: Claes Ipsen

Best. Medlem: Anne Voulund

Udpeget i BH

Direktør: Rud Nielsen

Forstander: Per Rasmussen

Afdelingsleder: Maria Have Christensen

Friskoleleder: Anne Tingager

Børnehave/SFO: Ulla Vang Mikkelsen

Lærerrep. ES: Jesper Madsen

Lærerrep. FS: Anja Sjøholm

Forretningsfører: Lene Sørensen